Nepremična dediščina


Arheološko najdišče Bukovnica

arheološka dediščina

Bukovnica

Mlajša kamena doba

Na Bukovnici in v okolici je ekipa soboškega muzeja evidentirala več arheoloških najdišč, manjša izkopavanja pa opravila na ledini Kot zahodno od vasi. Odkrili so ostanke naselbine: jame za navpične stebre nekdanjih hiš, ognjišča peči in jame. Med najdbami je veliko lončenine in tudi kamnitega orodja. Nekaj najdb nakazuje na poselitev že v začetku bakrene dobe, mogoče celo na koncu mlajše kamene dobe (lengyelska kultura). Največ najdb pa je iz starejše in srednje bakrene dobe (lasinjska kultura in kultura keramike z brazdastim vrezom). Med pomembnejše najdbe sodi glinen idol, okrašen z vrezi, ki morebiti ponazarja oblačilo.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Bukovnica
Drugo poimenovanje kraja
Bakónak, Bükovnica
Identifikacijska številka
6748
Lokacija
Bukovnica
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Pomurski muzej Murska Sobota
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Ime datoteke
PMMS_C_015_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-12-11
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content