Arhivsko gradivo


Zemljevid obmejnega območja Motvarjevcev z vrisanimi mejnimi kamni od številke 341 do številke 355

dokument

1921

papir

Komisija za določitev jug.-madž. meje je bila ustanovljena 1. avg. 1921 v Parizu. Njen predsednik je bil ang. polkovnik David Cree, člani pa fr. polkovnik Maurice Marminia, it. polkovnik Giovanni Valvassori, jap. podpolkovnik Heidsuke Yanagawa, srb. polkovnik Vojin Čolak-Antić in madž. polkovnik Károly Vassel. Meja je bila razdeljena na šest odsekov, meja s Prekmurjem je spadala v odsek A. Člani komisije so obiskali vsako obmejno občino in izprašali prebivalce. Delo na terenu se je končalo 13. oktobra 1921. Komisija je z delom nadaljevala januarja 1922, ko je sledil drugi del določitve meje, tj. zakoličenje mejne črte z lesenimi koli in mejnimi kamni, kasneje pa vris te črte na zemljevid.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Motvarjevci/Szentlászló
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár – Vas Megyei Levéltára, IV. 402. g.
Ime datoteke
PAM_074_B_0033
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2020-02-03
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content