Arhivsko gradivo


Zemljevid naselja Petanjci (Srednji Petanjci) in okolice

dokument

Michael Votesky, inšpektor za vodovodna dela (Wasserbau- Inspektor) v inženirskem uradu, Graz (Oberbau-Direkzion)

23. 12. 1815

papir na platnu

Razvejani rokavi reke Mure so povzročali nenehne mejne spore med Kraljevino Ogrsko in Štajersko deželo. Ta zemljevid je del večje zbirke, najpomembnejši podatek, ki ga vsebuje, pa je meja, določena leta 1755. Zemljevid je sicer podrobnejši od tistega, ki so ga izdelali nekoliko kasneje med 2. vojaško topografsko izmero, vendar vsebuje resnejša odstopanja, na primer lokacijo dvorca, vse to pa predstavlja njegovo določeno vrednost, a hkrati tudi težave.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Petanjci
Drugo poimenovanje kraja
Petánc (Alsó- Közép-, Felső-)
Mere - opis
Az oldalak méretei
Obseg
1 lap
Kraj izvora/nastanka
Graz
Strokovni opis
Erről a térségről – éppen vitatott volta miatt – nagyon sok térkép maradt fenn, pl. MNL OL S 11. 635.g. 1829-ből.
A katonai térképeket a Mapire weboldalon lehet összehasonlítani.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára ; XV. 1. VaML Térképgyűjteménye T 30/1. HU_MNL_VaML_XV_1_a_30_1
Spletna stran
https://mapire.eu/hu/map/europe-19century-secondsurvey/?bbox=1782661.5677506833%2C5882168.856422889%2C1797203.7123819382%2C5886946.1706907125&layers=158%2C164 https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/2132/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTIDExIE5vIDYzNSJ9
Ime datoteke
MNL_VaML_0096_B_0013
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2019-08-14
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content