Arhivsko gradivo


Zapisnik premičnin grofice Zichy

dokument

Odsek za notranje zadeve za okraj Murska Sobota

7. 12. 1945–11. 1. 1946

papir

Zgodovino gradu v Beltincih je zaznamovalo več plemiških rodbin. Zadnja med njimi je bila rodbina Zichy z grofico Marijo Ifigenijo Zichy na čelu. V času osvoboditve Prekmurja, spomladi 1945, ko grofice ni bilo več na gradu, so iz gradu odtujili veliko predmetov in artefaktov. Nekaj se jih je našlo pri posameznikih v Beltincih. Narodna vlada je 17. decembra 1945 odredila, da se vsi ti predmeti deponirajo pri upravi državnega posestva v Beltincih. S predmeti je kasneje razpolagalo Ministrstvo za kmetijstvo. Kaj natanko se je zgodilo z njimi, iz spisa ni razvidno. V zadevi so štirje zapisniki o predaji predmetov. Predmeti so našteti in opisani, navedeno je tudi, kje so se nahajali.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Beltinci
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
12 strani
Kraj izvora/nastanka
Beltinci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor / Maribori Területi Levéltár SI_PAM/0442 Okrožni ljudski odbor Maribor, TE 73, ovoj 9 SI_PAM/0442/004/00139
Ime datoteke
PAM_005_B_002
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content