Arhivsko gradivo


Zapisnik komisijskega ogleda novozgrajenega zvonika evangeličanske cerkve v Moravcih in načrt

dokument

Neznan avtor

1924–1926

papir

Leta 1924 je evangeličanska cerkvena občina v Moravskih Toplicah vložila prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja za prizidavo cerkvenega stolpa. Po dozidavi stolpa leta 1925 so ob pregledu ugotovili, da se zvonik ob zvonjenju »v vsaki višini izvanredno močno trese« in da je treba to popraviti ter nato opraviti še dodaten komisijski ogled. Končno poročilo z dne 31. maja 1925 izvedenca inženirja Fischerja je bilo, da bo imel ta zvonik v trajni evidenci in bo sreskemu poglavarstvu nemudoma sporočil morebitne sprememba na stolpu. Tako so lahko 6. septembra istega leta stolp tudi blagoslovili.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Moravske Toplice
Drugo poimenovanje kraja
Alsómarác, Tót-Morácz
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
17 kosov, 2 načrta
Kraj izvora/nastanka
Moravske Toplice
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, arhivski fond: Sresko načelstvo Murska Sobota, TE 18, ovoj 18/46
Literatura
Düsevni liszt: mejszecsne verszke novine, letnik 3, številka 10, 20. 09. 1925.
Ime datoteke
PAM_073_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-08-26
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content