Arhivsko gradivo


Zakon o vinogradu naselja Karátfölde

dokument

Oblast Železne županije

1816

Papir

Zakoni o vinogradih so vsebovali obveznosti do fevdalnih del, navodila za čas, način, tehniko in obliko organizacije dela letnih opravil v vinogradih, predpise o vzdrževanju vinogradov in pripomočkov, ukrepe za zaščito pridelka ter moralne okvirje za gospodarsko in družbeno vedenje v goricah. Členi zakona so temeljili na relativnem lastništvu vinograda, tematika je bila podobna v vsej državi, v podrobnostih pa se kažejo velike razlike.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Gersekarát
Drugo poimenovanje kraja
Karátfölde
Mere - opis
Az oldalak méretei
Obseg
9 pagina
Strokovni opis
Vas megyében a többihez képest későn intézkedtek a hegytörvények egységesítéséről: 1816-ban határoztak a meglevő szokásjog összegyűjtéséről, és 1820. januárjában is még csak a tervezet készült el. Ennek a késlekedésnek köszönhetjük, hogy fennmaradtak a régi artikulusok, míg más megyékben, pl. Zalában, miután az egységes szabályozást követően a helyiek fölöslegessé váltak, meg is semmisítették őket.
Hiányos anyag. Az Alsó Telekesi Öreg Hegység Artikulusából készített szó szerinti másolat.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára IV. 8. Vas Vármegye Szőlőhegyi artikulusainak felülvizsgálatára kiküldött bizottság iratai. Nr. 18.
Literatura
ILLÉS Péter: A bűnös hegy. Szőlőhegyi lakosok üldözése a Kemenesalján a XIX. század első felében. Vasi Szemle LXIII. évfolyam 6. szám 2009. 681-691.
Spletna stran
http://www.vasiszemle.hu/2009/06/illes.htm
Ime datoteke
MNL_VaML_0042_B_0021 - MNL_VaML_0042_B_0029
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2019-08-27
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content