Arhivsko gradivo


Vabilo Angleške potovalne družbe za potovanje v Ameriko, poslana krajanoma Lončarovcev in Berkovcev

dokument

Anglo-Continentales Reise-Bureau

1904

papir

József Ozvatics iz Berkovcev in József Novák iz Lončarovcev sta se leta 1904 odločila za emigracijo v Ameriko. Na angleško potovalno družbo v Rotterdamu sta poslala tudi aro za potovanje. József Ozvatics je želel vrnitev are, ker se je odločil za emigracijo v drugo državo. Potovalna družba mu je poslala pismo o načinu vrnitve are in splošen dopis/vabilo za pomoč Madžarom, ki potujejo v Ameriko. Vabilo angleške potovalne družbe za potovanje v Ameriko iz Rotterdama vsebuje vse potrebne osnovne informacije o potovanju, ki so koristile izseljencem, npr. o ladjah, pristaniščih, prehrani na ladji, cenah ipd.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Berkovci
Drugo poimenovanje kraja
Berkeháza
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
20 strani
Kraj izvora/nastanka
Angleška potovalna družba Rotterdam / Anglo Utazási-Iroda Rotterdam
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor / Maribori Területi Levéltár SI_PAM/0066 Okrajno glavarstvo Murska Sobota, TE 57, spis 2375 SI_PAM/0088/007/00137
Ime datoteke
PAM_007_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-16
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content