Arhivsko gradivo


Terezijanski urbar za Ivance

knjiga

neznan avtor

1782

papir

Reforme Marije Terezije, ki jih je začela uvajati v ogrskem delu habsburške monarhije, tudi v Prekmurju, so se močno razlikovale od reform v drugih delih monarhije. Ena od teh je bila uvedba enotnih urbarjev, s katerimi je začela urejati odnose med podložniki in njihovimi zemljiškimi gospodi. Njihovo uvedbo je odredila 29. decembra 1766. Vsak kraj je dobil urbar s tabelami, ki so prikazovale podložnike in njihovo zemljo. Del urbarja je bilo tudi znamenitih devet točk (lat. novem puncta). Prvič v zgodovini so podložnike vprašali o njihovih dajatvah, tlaki in značilnostih njihovega kmetovanja. Takšen urbar je dobila vsaka vas v Prekmurju, tudi Ivanci.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Ivanci
Drugo poimenovanje kraja
Zalaivánd, Iváncz
Obseg
1 knjiga
Kraj izvora/nastanka
Ivanci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor / Maribori Területi Levéltár Arhivski fond: SI_PAM/0039 Zbirka gradiva za Prekmurje, TE 1, ovoj 1/2 SI_PAM/0039/010/00004
Literatura
Šövegeš Lipovšek, G., 2016. Terezijanski urbarji za Prekmurje. V: Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. Str. 175–206.
Ime datoteke
PAM_052_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-12-04
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content