Arhivsko gradivo


Sušenje opeke v Melincih

fotografija

neznan avtor

1935

papir

Melinci so bili v preteklosti znani po izdelovanju opeke – ciglov. Nahajališča ilovice, delovna sila in mojstri, ki so znali kakovostno izdelati in žgati opeko, so pripomogli, da se je izdelovanje opeke kot domača dejavnost ohranilo do 70. let 20. stoletja. Najpomembnejši pa je bil verjetno ekonomski razlog – industrijska opeka je bila za nakup predraga. Na dan so naredili tudi do 4000 kosov surove opeke. Blatar je pripravljal in mešal ilovico, foringaš jo je vozil v samokolnici, ciglar je opeko oblikoval v modelu, odnašarca pa je odnašala opeko in jo obračala na za to pripravljenem prostoru. Na fotografiji iz leta 1935 so opeke, ki se sušijo na zraku in so zložene v dva velika kupa.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Melinci
Drugo poimenovanje kraja
Muramelence, Melincz
Obseg
2 fotografiji
Kraj izvora/nastanka
Melinci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor / Maribori Területi Levéltár Arhivski fond: SI_PAM/1702 Zbirka albumov fotografij in razglednic, TE 20, ovoj 2-16, F-4/129, F-4/130, SI_PAM/1702/005/002/001_00050
Literatura
Pšajd, J., 2012. Ciglarstvo na Melincih. V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva, številka 1/4, 2012. Str. 121–122.
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IH8P0BLY/4bc302b1-ed15-4302-8484-165a12890c33/PDF
Spletna stran
Jelka Pšajd: »Ciglarstvo na Melincih«, v Glasnik Slovenskega etnološkega društva, številka 1/4, 2012, str. 121–122 https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IH8P0BLY/4bc302b1-ed15-4302-8484-165a12890c33/PDF
Ime datoteke
PAM_072_B_0002
Ločljivost
1200 x 1200 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-16
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content