Arhivsko gradivo


Seznam kolonistov v Dolgi vasi 1951

dokument

Mestni ljudski odbor Dolnja Lendava

10. 2. 1951

papir

Med letoma 1921 in 1934 so na območju večinskega madžarskega prebivalstva v okolici Lendave nastale priseljenske kolonije, kamor so naselili primorske in istrske begunce ter slovenske družine iz drugih delov Prekmurja. In sicer so kolonije nastale v Petišovcih, Benici, Pince-Marofu, Mostju, Gaberju, Kamovcih in Dolgi vasi. Zadnja je nastala kolonija v Dolgi vasi leta 1934, kjer so naselili sedem primorskih in pet prekmurskih slovenskih družin. Vsega skupaj je bilo naseljenih 254 družin, ki so štele 1.305 družinskih članov. Ob popisu leta 1951 je v Dolgi vasi živelo 14 priseljenskih družin.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Dolga vas/Hosszúfalu
Obseg
2 strani
Kraj izvora/nastanka
Dolga vas
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor / Maribori Területi Levéltár Mestni ljudski odbor Dolnja Lendava SI_PAM/0164, TE 18, spis 141/51 SI_PAM/0164/014/00004
Literatura
Kovács, A., 1990. Agrarna reforma in kolonizacija na območju Dolnje Lendave med obema vojnama. V: Razprave in gradivo – Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, št. 53 (1990). Str. 68–97.
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4RTLM7F5
Ime datoteke
PAM_027_B_0003
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-16
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content