Arhivsko gradivo


Seznam duhovnikov v župniji Gornja Lendava/Grad med letoma 1900 in 1941

knjiga

Lavantinski škofijski ordinariat Maribor

1900/1923-1941

papir

Župnija Grad oziroma Gornja Lendava spada med najstarejše župnije na prekmurskih tleh. Do leta 1777 je spadala pod rabsko in nato pod sombotelsko škofijo. 1923 je prišla v apostolsko administracijo lavantinskega škofa, 1964 pa je bila dokončno priključena k lavantinski škofiji. V župniji so delovali številni znani duhovniki, ki sta jim v prvi polovici 20. stoletja sledila Rudolf Bednarik in Ivan Kolenc. Slednji je zaslužen za restavracijo župnijske cerkve, ki jo je po načrtih Jožeta Plečnika izvedel Jože Požauko iz Maribora. Poleg župnikov je v župniji delovalo mnogo kaplanov, ki so sooblikovali versko življenje župnije.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Grad
Drugo poimenovanje kraja
Gornja Lendava, Felsőlendva
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Lavantinski škofijski ordinariat Maribor
Predmet hrani in identifikacijska številka
Nadškofijski arhiv Maribor / NŠAM, Dekanijski šematizmi, šk. 2
Ime datoteke
PAM_045_B_0001
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-04-24
Dokumentalist
Urlep Lilijana

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content