Arhivsko gradivo


Rokopis pesmarice Mrtvecsne peszmi iz Dolencev

zvezek

neznan avtor

1884

papir

Pomembnejša zapisovalca pesemskih besedil z območja Prekmurja sta bila Mihael Županek in njegov sin Janoš Županek (1861–1951). Janoš, ki je bil pomožni kantor in organist, je nadaljeval očetovo delo in je v svojih rokopisih zbral številne ljudske pesmi in priredbe. Ohranile so se tri njegove rokopisne zbirke pesmi. Prva knjižica je iz leta 1884 in vsebuje 32 mrliških pesmi (ki so se pele pri bedenju ob mrličih) in 7 drugih cerkvenih pesmi. Rokopis je služil za podlago leta 1910 izdane tiskane pesmarice Mrtvecsne peszmi.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Dolenci
Drugo poimenovanje kraja
Dolány
Obseg
90 listov
Kraj izvora/nastanka
Veliki Dolenci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Nadškofijski arhiv Maribor NŠAM, 2085, Škafar Ivan, šk. 10
Spletna stran
Slovenski biografski leksikon, geslo Županek Mihael, spletni vir: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi915070/, pridobljeno 30. 9. 2019
Ime datoteke
PAM_026_B_0004
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-09-30
Dokumentalist
Igor Filipič

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content