Arhivsko gradivo


Renoviranje evangeličanske cerkve v Puconcih po načrtih Lászla Takátsa

načrt

László Takáts

1909

papir

Prva evangeličanska cerkvena občina po izdaji tolerančnega patenta leta 1781 je bila ustanovljena prav v Puconcih leta 1783. Puconska cerkev je bila blagoslovljena že leta 1784. Cerkev so povečali v letih 1855/56, ko so postavili novi oltar, kor, prižnico in orgle. Leta 1908 je prekmurski arhitekt László Takáts, ki je vodil tudi gradnjo parlamenta v Budimpešti, pripravil načrte za renoviranje cerkve. Gradbeno dovoljenje za dela je v imenu augsburške evangeličanske verske občine Puconci vložil skupaj s takratnim puconskim pastorjem Gyulom Porkolábom. Dela so se pričela maja 1909. Cerkev je dobila nova vrata, okna, pod in nove orgle, renovirana je bila tudi fasada.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Puconci
Drugo poimenovanje kraja
Battyánd
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Puconci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor /Maribori Területi Levéltár Arhivski fond: SI_PAM/0088/ Okrajno glavarstvo Murska Sobota, TE 173, spis 2577 SI_PAM/0088/012/00025
Literatura
Balažic, E., 2003. Zgodovina puconske cerkvene občine: posvečeno 220-letnici cerkvene občine. Puconci: Evangeličanska cerkvena občina Puconci.

Pisnjak, A., 2015.Takáts László építész munkássága, MA szakdolgozat. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténet Tanszék.
Ime datoteke
PAM_101_B_0005
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-11-12
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content