Arhivsko gradivo


Raziskava o finančnem in osebnem stanju evangeličanske ljudske šole v Szarvaskendu

dokument

Skupaj z učiteljem, ravnateljem, predsednikom sveta staršev in občinskim notarjem

05. 11. 1942

Papir

Šolski nadzornik Železne županije je leta 1942 odredil splošno oceno, v skladu s katero so morali vodje nižješolskih ustanov sporočiti število zaposlenih in učencev, podatke o njihovi verski pripadnosti, maternem jeziku itd., pravno in tehnično stanje poslopja ter ukrepe, za katere so menili, da so nujno potrebni. Na podlagi tega je nato državni organ načrtoval financiranje. Poročilo daje slikovito podobo o stanju šole v tistem obdobju.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Szarvaskend
Mere - opis
A dokumentum oldalainak méretei
Obseg
4 oldal
Kraj izvora/nastanka
Szarvaskend
Strokovni opis
A jelentéshez sok esetben (itt is) állapotfotót is mellékeltek, ritkábban az űrlap kitöltésén túlmenően részletes kimutatásokat is (pl. Ikervár, Szalafő). A gyűjtemény gazdag anyagot kínál összehasonlító iskolatörténeti kutatásokhoz, a tanfelügyelőség anyagából pedig még további részleteket lehet föltárni.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára VI. 502. b. 390. Szarvaskend Evangélikus elemi népiskola
Literatura
Sziklay János -- Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai, VI. (Vas Vármegye) Budapest 1898.
Ime datoteke
MNL_VaML_0113_B_0013 - MNL_VaML_0113_B_0016
Ločljivost
72 dpi, 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2018-10-29
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content