Arhivsko gradivo


Raziskava o finančnem in osebnem stanju kalvinske ljudske šole v Őriszentpéteru

dokument

Skupaj z učiteljem, ravnateljem, predsednikom sveta staršev in občinskim notarjem

08.11.1942

Papir

Šolski nadzornik Železne županije je leta 1942 odredil splošno oceno, v skladu s katero so morali vodje nižješolskih ustanov sporočiti število zaposlenih in učencev, podatke o njihovi verski pripadnosti, maternem jeziku itd., pravno in tehnično stanje poslopja ter ukrepe, za katere so menili, da so nujno potrebni. Na podlagi tega je nato državni organ načrtoval financiranje. Poročilo daje slikovito podobo o stanju šole v tistem obdobju.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Őriszentpéter
Mere - opis
A dokumentum oldalainak méretei
Obseg
8 oldal
Kraj izvora/nastanka
Őriszentpéter
Strokovni opis
A jelentéshez sok esetben (itt is) állapotfotót is mellékeltek, ritkábban az űrlap kitöltésén túlmenően részletes kimutatásokat is (pl. Ikervár, Szalafő). A gyűjtemény gazdag anyagot kínál összehasonlító iskolatörténeti kutatásokhoz, a tanfelügyelőség anyagából pedig még további részleteket lehet föltárni.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára VI. 502. b. 390. Őriszentpéter Református Népiskola
Ime datoteke
MNL_VaML-0091_B_0019 - MNL_VaML-0091_B_0026
Ločljivost
72 dpi, 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2018-10-29
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content