Arhivsko gradivo


Privilegijska listina za trg Turnišče

listina

Bánffy László in István

2. 9. 1548

pergament

Prebivalci Turnišča se nikoli niso imeli za navadne vaščane. Še danes so znani kot Varašanci. Beseda izhaja iz madžarske besede mezőváros in pomeni trg. Torej prebivalci trga. Po mnenju dr. Andreja Hozjana je vas Turnišče pridobila status trga morda že v 14. stoletju. V PAM je ohranjena listina, datirana 2. septembra 1548, ki je nastala na dolnjelendavskem gradu in ki sta jo izdala Ladislav in Štefan Bánffy. S to listino sta Varašancem potrdila posebne pravice, ki so jih kraju podelili že njuni predniki in ki jih sosednji kraji niso imeli. Npr. prebivalci trga so bili oproščeni davkov, volili so svoje sodnike, te pravice so jim dajale tudi svobodo sejma, in to kadar koli.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Turnišče
Drugo poimenovanje kraja
Bántornya, Törnišče
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
grad Dolnja Lendava
Strokovni opis
Statusna stopnja »trg« v slovenskem historičnopravnem izrazju (kot oblika krajevne samoupravne samostojnosti takega kraja nasproti okoliškim vasem) na ozemlju države krone sv. Štefana (v madžarskem kraljestvu) ustreza madžarskemu historičnopravnemu izrazu mezőváros (mestece, podeželsko mesto). V slovenskem izrazoslovju vsebinsko ustrezno prevedeno pa ga moramo – enakovredno konkretnim historičnim razmeram – prevajati kot »privilegirani trg«. Tak status je dotedanja vas Turnišče skoraj zagotovo pridobila bodisi celo že v 14., bodisi – kar je najverjetneje – v toku 15. stoletja. V urbarju zemljiškega gospostva Dolnja Lendava za časa lastnika Janeza/Ivana (madž. János) Bánffy iz leta 1524 se Turnišče omenja kot trg – oppidum Thornysthya. Od tega leta naprej se v raznih virih konstantno omenja kot trg oz. oppidum. Prvotna listina o dodelitvi privilegija je neznana, a sklepanje o tem je povsem upravičeno glede na tekst prve konkretno znane potrditve tega privilegija, v katerem se izdajatelja jasno sklicujeta na pravice, ki so jih kraju podelili »njuni predniki«/antecessores. Prva tekstno ohranjena listina, v kateri so našteti privilegiji in obveze prebivalcev trga Turnišče, je bila izdana dne 2. septembra 1548 na gradu Dolnja Lendava, v latinskem jeziku. Z njo sta tedanja solastnika slabe polovice trga László, tedanji veliki župan županije Zala, in István Bánffy, skupna gospodarja približno polovice prebivalcev trga – njunih podložnikov (drugo polovico je kot zapisano imel Franc Batthyány), le-teh oprostila nekaterih dajatev ter jim priznala določene privilegije.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor /Maribori Területi Levéltár SI_PAM/0001 Zbirka listin SI_PAM/0001_01110
Literatura
Varašanci – prekmurski meščani: trg Turnišče v arhivskih virih. Katalog k razstavi, zvezek 36, 2011. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.
Ime datoteke
PAM_119_B_0001
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-09-24
Dokumentalist
Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


3D vizualizacija digitalizata


Poglej 3D vizualizacijo

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content