Arhivsko gradivo


Popis dohodkov iz koristi župnišča v Nagynardi

dokument

Hazatius János namestnik okrožnega sodnika, Rátt Lőrinc okrajni porotnik

27. 03. 1747

Papir

Podatkov o tem, ob kakšni priložnosti je bil pripravljen popis (inventura) zemlje župnišča v Nagynardi in njenih izpostav v naseljih Fösőcsatár in Alsócsatár ter povezanih storitev in dohodkov, nimamo. Vaščani so se z župnikom najverjetneje morali dogovoriti o spornih fevdalnih bremenih. V popisu so omenjene tudi konkretne osebe, ki so pri dogovorih z zemljiškim gospodom bile predstavniki vasi oziroma kajžarji, ki so zaradi svojega statusa služnost opravljali pod posebnimi pogoji.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Narda
Drugo poimenovanje kraja
Nagynarda
Mere - opis
A dokumentum oldalainak méretei
Obseg
1 lap (elő- és hátlap palliummal)
Kraj izvora/nastanka
Nagynarda
Strokovni opis
A megyei levéltár ugyanezen állagában található még néhány nardai vonatkozású hagyatéki leltár a 18. századból, amelyek részletesen felsorolják az örökhagyók ingóságait is. Kitűnő források ezek az egykorú falusi tárgyi kultúra megismeréséhez.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára IV. 1. f. Hagyatéki iratok fasc. I. Nr. 38a.
Literatura
HORVÁTH Sándor: Narda. Budapest, [2002]. 205 p. (Száz magyar falu könyvesháza)
Ime datoteke
MNL_VaML_0080_B_0030 - MNL_VaML_0080_B_0032
Ločljivost
72 dpi, 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2018-10-29
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content