Arhivsko gradivo


Pečatnik (typarium) naselja Kuzma

dokument

Okoli leta 1871 – 1872

Medenina

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Kuzma
Mere - opis
Átmérő
Obseg
1 db
Kraj izvora/nastanka
Vas megye
Strokovni opis
A községi törvény előírása szerint a községi iratokat a település és esetenként a járás, valamint a vármegye nevét feltüntető köriratos, pozitív vésetű typariumokkal lehetett hitelesíteni. Kötelező tipizálás nem volt, de pl. a Körmendi Főszolgabírói Hivatal 1882-ben a járásához tartozó valamennyi község számára egységes „… KÖZSÉG VAS VÁRMEGYE 1882” köriratos pozitív vésetű bélyegzőket készíttetett. A községi törzskönyvezés (1907) után a címerhasználat lehetőségével élni nem kívánó települések a rendelet hatálybalépését követően csak az egységes szerkezetű VAS VÁRMEGYE … KÖZSÉG *1907* köriratos, pozitív vésetű pecsétnyomót használhatták.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Községi pecsétnyomók gyűjteménye XV. p. Nr. 160. HU_MNL_VaML_XV_p_Nr._160_Kuzma
Literatura
FEISZT György: A községi pecséthasználat elterjedése Vas megyében a XVIII-XIX. században. in: A Dunántúl településtörténete VII. (Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém [1990] 447-450.
Ime datoteke
MNL_VaML_0067_D_0009
Ločljivost
600 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2019-07-31
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content