Arhivsko gradivo


Mlinarska knjižica Mátyása Zorká iz Dokležovja za mlin na reki Muri v Dokležovju

dokument

neznan avtor

1890–1914

papir

Mátyás Zorkó iz Dokležovja je bil lastnik plavajočega mlina na reki Muri v Ižakovcih. V mlinarski knjižici so zabeleženi vsi podatki o lastništvu njegovega mlina, ki se je tudi spreminjalo. Leta 1900 je bil lastnik le 1/3 mlina. Poleg lastništva so v knjižico zabeležili tudi številko dovoljenja in licenco ter vse podatke v zvezi z obstojem, pregledi, upravičenostjo mlina ipd. 24. 7. 1914 so npr. vpisali, da mlin stoji začasno na avstrijskem ozemlju. V uvodu knjižice je Uredba o plavajočih mlinih (Rendelet a hajómalmok tárgyában) iz leta 1888.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Dokležovje
Drugo poimenovanje kraja
Murahely, Deklezsin
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
3 kosi, 1 knjižica
Kraj izvora/nastanka
Dokležovje
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor Arhivski fond: SI_PAM/0066 Podžupan županije Zala, TE 14, spis 24513 SI_PAM/0066/032/00014
Ime datoteke
PAM_025_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-08-21
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content