Arhivsko gradivo


Izkaz o veronauku in duhovnih vajah otrok za šolsko leto 1933/34 v Gerlincih

dokument

Župnijski urad Pertoča

28. 5. 1934

papir

Šola v Gerlincih je bila ustanovljena leta 1899. Prvotno je bila enorazredna, kasneje dvorazredna. Pouk je najprej potekal v madžarščini, po letu 1921 v slovenščini, med drugo svetovno vojno deloma v madžarščini in deloma v prekmurskem narečju. V šestdesetih letih 20. stoletja je šola postala podružnica Osnovne šole Cankova, ukinjena je bila leta 1971 . Do leta 1952 so na šoli poučevali tudi verouk oziroma veronauku. Pouk so izvajali duhovniki, ki so sestavljali tudi redna letna poročila. Iz poročila za šolsko leto 1933/34 je razvidno, da je takrat dvorazredno šolo v Gerlincih obiskovalo 56 dečkov in 51 deklic, ki so se redno udeleževali verskega življenja in prejemali zakramente.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Gerlinci
Drugo poimenovanje kraja
Görhegy, Görlinci, Jörgelsdorf
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Župnijski urad Pertoča
Predmet hrani in identifikacijska številka
Nadškofijski arhiv Maribor / NŠAM, Škofijska pisarna, P 1, šk. 7
Ime datoteke
PAM_041_B_0003
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-02-28
Dokumentalist
Urlep Lilijana

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content