Arhivsko gradivo


Izjava Gabriela Kövérja, predsedujočega uradnika komisije za urejanje posestne zapuščine po usmrčenem grofu Ferencu III. Nádasdyju, o tržanih Zalaegerszega, Turnišča in Dobrovnika

dokument

Gabriel Kövér

19. 5. 1674

papir

Grof Ferenc III. Nádasdy (1623–1671) je bil član ene od najpomembnejših madžarskih visokoplemiških rodbin. V zgodovino se je zapisal kot eden od vodilnih zarotnikov zoper kralja Leopolda I. Habsburžana. To ga je po razkritju zarote in insceniranem sodnem procesu naposled stalo glave. Obglavljen je bil 30. aprila 1671 na Dunaju. Do svoje smrti je bil lastnik večje zemljiške posesti v Prekmurju. Po njegovi smrti je posest prešla v roke madžarske kraljevske komore.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Dobrovnik/Dobronak
Drugo poimenovanje kraja
Lendvavásárhely
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Dobrovnik
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor Arhivski fond: SI_PAM/1930 Trg Turnišče, TE 1 SI_PAM/1930_00003
Literatura
Hozjan, A., 2011. Franc III. Nádasdy in Prekmurje. Ob 34. obletnici usmrtitve protihabsburškega zarotnika. V: Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino, letn. 59, št.2 (2011). Str. 211–230.
Spletna stran
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-N7Y4MDOT/07a79aed-ea96-4bf1-8345-7b1a798e88a2/PDF
Ime datoteke
PAM_024_B_0002
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-07-08
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content