Arhivsko gradivo


Izbris statusa trg naselju Turnišče

dokument

Občinski odbor Turnišče

8. 12. 1934

papir

Turnišče je skozi dolga stoletja imelo poseben status, bil je trg. Ohranjenih je več listin, s katerimi so Turniščani vedno znova dokazovali svoje že dodeljene trške pravice. 23. novembra 1934 je občinski odbor sklenil, da se naziv trg odpravi. Predlog so utemeljili s tem, da so občani siromašni in da morajo zaradi naziva plačevati velike davke. Ministrstvo za notranje zadeve je uslišalo njihovo prošnjo. Status trga je Turnišče izgubilo 19. aprila 1935, kar je bilo objavljeno v Službenem listu Kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1935.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Turnišče
Drugo poimenovanje kraja
Bántornya, Törnišče
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Turnišče
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor /Maribori Területi Levéltár SI_PAM/0077 Občina Turnišče Zapisniki sej občinskega odbora 1935, TE 1
Literatura
Varašanci – prekmurski meščani: trg Turnišče v arhivskih virih. Katalog k razstavi, zvezek 36, 2011. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.
Ime datoteke
PAM_119_B_0002
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-09-26
Dokumentalist
Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content