Arhivsko gradivo


Hodoš dobi telefonsko centralo

fotografija

neznan avtor

22. 11. 1933

papir

Prvo telefonsko centralo je Hodoš dobil 22. novembra 1933. Časopis Murska krajina je poročal, da je bil ta dan za Hodoš pravi narodni praznik. Slavnostni gostje so bili poleg tehničnih in poštnih referentov iz Ljubljane tudi direktor pošte dr. Tavzes, sreski načelnik g. Lipovšek, upravnik pošte iz Murske Sobote gospod Vutkovič, šolski upravitelj gospod Verteš in učitelj gospod Frahm. Vsi govorniki so poudarili, da ima telefon velik pomen za Hodoš in da je ta dogodek pomemben mejnik v bodočem napredku vsega okraja Murska Sobota. Novinar je na koncu članka poudaril, da je za novo pošto najbolj zaslužen poslanec Benko, ki se je ves čas trudil, da bi uresničil željo Hodošanov po telefonu.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Hodoš/Hodos
Drugo poimenovanje kraja
Őrihodos
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Hodoš
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor SI_PAM/1524 Gašper Lipovšek, TE 1, SI_PAM/1524/002/00011
Spletna stran
Otvoritev telefonske centrale v Hodošu, v: Murska krajina, 3. december 1933, št. 49, str. 1. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ZFYR965G/f64431e0-e7f8-4a69-9d24-28e1902910a4/PDF
Ime datoteke
PAM_048_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-16
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content