Arhivsko gradivo


Gradbeno dovoljenje za gradnjo klavnice za Istvána Benka, trgovca s prašiči, iz Tešanovcev

dokument

neznan avtor

1909

papir

Štefan Benko je bil eden najbogatejših kmetov v Tešanovcih. Poleg obsežne posesti je imel v lasti tudi gostilno in klavnico. Bil je eden prvih Prekmurcev, ki so trgovali z živino. Klavnica je delovala v manjših okvirjih, a je uspešnemu trgovcu uspelo prodati meso do Gradca, Dunaja in Budimpešte. Po preselitvi v Mursko Soboto leta 1913 je tja preselil tudi gostinsko in mesarsko obrt. V dvajsetih letih 20. stoletja je obrt prevzel njegov sin Josip (Jožef) Benko, ki je iz majhne klavnice ustanovil moderno industrijsko klavnico in tovarno mesnih izdelkov. Po usmrtitvi lastnika tovarne leta 1945 je bila tovarna nacionalizirana, iz njenih temeljev je nastala tovarna Pomurka Mesna industrija.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Tešanovci
Drugo poimenovanje kraja
Mezővár, Tessanócz
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
7 kosov
Kraj izvora/nastanka
Tešanovci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor Arhivski fond: SI_PAM/ 0088, Okrajno glavarstvo Murska Sobota, Te 182, spis 6420 SI_PAM/0088/012/00059
Literatura
Cipot, F. et al. (ur.), 2006. Josip Benko: zbornik z gradivom simpozija Tešanovci, september 2005. Moravske Toplice: Občina Moravske Toplice.
Ime datoteke
PAM_0116_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-23
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content