Arhivsko gradivo


Fuss Nándor, lekarnar v Dolnji Lendavi, odprtje lekarne v Beltincih

dokument

Nándor Fuss

20. 12. 1889 (1886-1889)

papir

Leta 1885 je Nándor Frigyes Fuss odprl svojo lekarno v Dolnji Lendavi. Dne 20. decembra 1887 je na ministrstvo za notranje zadeve v Budimpešti poslal prošnjo za odprtje svoje lekarne tudi v Beltincih. Svojo prošnjo je utemeljeval z razlogi, da je Dolnja Lendava oddaljena 21 km od Beltincev, ki so središče, ter da v okolici živi med 7 in 8 tisoč prebivalcev, ki nimajo svoje lekarne. Sicer delujeta tam dva zdravnika, ki imata svojo domačo lekarno, s čimer pa povzročata veliko škodo uradnemu lekarnarju. Dne 5. septembra 1888 je ministrstvo dalo Nándorju Frigyesu Fussu dovoljenje za odprtje lekarne; le-to se uradno odprli 30. januarja 1889.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Beltinci
Drugo poimenovanje kraja
Belatinc
Obseg
90 strani
Kraj izvora/nastanka
Dolnja Lendava
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor SI_PAM/0066 Podžupan županije Zala TE 1, spis 2444/1889 SI_PAM/0066/003/00008
Ime datoteke
PAM_005_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content