Arhivsko gradivo


Fotografija vodnjaka na vzvod v Rakičanu

fotografija

Mitja Maučec

50. ali 60. leta 20. stoletja

foto papir

Vodnjak na vzvod oz. po prekmursko »stüdenec na čigo« je še danes prava posebnost Panonske nižine in Madžarske, v preteklosti tudi Prekmurja. Zanj je značilna »čiga« (madž. polž) – dva drogova, od katerih je eden vsajen v zemljo in nosi na vrhu prečni drog za dviganje vode. Na enem koncu je obtežen s kamnom ali lesenim panjem, na drugi strani pa je pričvrščena veriga, na katero je obešen tanjši smrekov ali kostanjev drog. Veriga omogoča gibljivost pri spuščanju vedra v vodnjak. Na koncu tega droga je z železnim okovom pritrjeno vedro. Edini takšen vodnjak najdemo danes le še na Cankovi, ki pa je bil zgrajen leta 2011.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Rakičan
Drugo poimenovanje kraja
Battyánfalva, Rakicsán
Obseg
1 fotografija
Kraj izvora/nastanka
Rakičan
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor/ Maribori Területi Levéltár Arhivski fond: Zbirka gradiva za Prekmurje, TE 1 SI_PAM/0039/007/00001
Literatura
Koren, V., 1962. Oskrba z vodo in oblike vodnjakov v Prekmurju. V: Slovenski etnograf, letnik 15. Str. 85–100.
Ime datoteke
PAM_103_B_0001
Ločljivost
1000 x 1000 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-07-15
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content