Arhivsko gradivo


Dopisovanje zakoncev Jankó iz Motvarjevcev v času prve svetovne vojne

dokument

Zsigmond Jankó in Matild Kovács

1914-1918

papir

Leta 1999 so v stari hiši v Motvarjevcih našli pisma, ki sta si jih med prvo svetovno vojno pisala zakonca Jankó. Gre za neprecenljivo najdbo, saj je iz obdobja štirih let ohranjenih dobrih 400 pisem. Korespondenca je zelo lep primer takratnih komunikacijskih zmožnosti med zaledjem in vojakom na fronti, ki je kasneje pristal v bolnišnici. Zanimiva so tudi Matildina pisma. Tedensko, tudi dnevno mu je pisala o razmerah doma. Pisala je o letini, poljskih opravilih, domači živini, cenah, dogajanju v vasi in okolici, vaških čenčah, nezvestobi drugih žensk, tatvinah, nesrečah, katastrofah, boleznih ter padlih in pogrešanih vaščanih, ki so bili Zsigovi znanci ali prijatelji.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Motvarjevci/Szentlászló
Drugo poimenovanje kraja
Szécsiszentlászló
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
400 kosov
Kraj izvora/nastanka
Motvarjevci, vzhodna in romunska bojišča prve svetovne vojne, vojaške bolnišnice
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor /Maribori Területi Levéltár SI_PAM/1958 Jankó Zsigmond
Literatura
Vágyakozás a lövészárkokból: egy szécsiszentlászló házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács Matild levelezése az 1. világháború alatt, 2014. Lendva: Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet; Maribor: Területi Levéltár = Lendava: Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti; Maribor: Pokrajinski arhiv.
Ime datoteke
PAM_074_B_0001
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-09-03
Dokumentalist
Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content