Arhivsko gradivo


Davčni popis iz leta 1828 v Nemesládonyju (Nemes Ládony)

dokument

László Konkolyi, Lajos Szilágyi

1828

papir

Čeprav je bil Nemesládony plemiška občina in plemiči niso bili vključeni v popis, dokument še vedno vsebuje imena 12 prebivalcev Nemesládonya. Teh 12 stanovalcev ni imelo plemiškega statusa, ampak so živeli kot gostači brez zemljišča in hiše (lat. Subinquilinus), 11 jih je bilo agilnih plemičev (plemiči po ženski veji). V občinah, v katerih so živeli tlačani, so pustili stolpce tabele skoraj popolnoma prazne, zabeleženo je bilo samo število družinskih članov, starih od 18 do 60 let, in število domačih živali.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Nemesládony
Drugo poimenovanje kraja
Ládony
Mere - opis
A szélesség kinyitott állapotban értendő.
Obseg
6 pagina
Kraj izvora/nastanka
Sopron
Strokovni opis
Bár Nemesládony nemesi község volt, és a nemesekre az összeírás nem terjedt ki, mégis szerepel a dokumentumban 12 nemesládonyi lakos neve. E 12 családfő ugyanis nem volt nemesi jogállású személy, hanem mindegyikük házatlan zsellérként élt, közülük 11 agilisnek (nőági nemes) számított. A jobbágyközségek esetén egyébként informatív táblázat rovatai szinte teljesen üresen maradtak, csak a 18–60. életévüket betöltött családtagok és a háziállatok számát jegyezték fel.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL) IV.A.14.a. Sopron vármegye adószedőjének iratai. Országos összeírások 1828. Nr. B/68.
Literatura
Bottló Béla: Az 1828. évi összeírás. in: Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 242–272.
Ime datoteke
SM_085_B_0012.jpg; SM_085_B_0013.jpg; SM_085_B_0014.jpg; SM_085_B_0015.jpg; SM_085_B_0016.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott.Jogtulajdonos: Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL)
Datum dokumentacije
2019-01-26
Dokumentalist
dr. Kelemen István

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content