Arhivsko gradivo


Davčni popis (Curialis possessio Nemes-Ladon) v Nemesládonyju (Nádasdyjev popis) iz leta 1752

dokument

gr. Boldizsár Nádasdy, gr. János Szunyogh, András Hőgyészi, András Raiter

1752

papir

V 15.stoletju je Nemesládony postal plemiška (kurialna) občina.Plemiči z eno parcelo so odpuščali svoje tlačane.Prebivalci vasi so bili plemiči in so bili zato oproščeni državnega davka.Hkrati je živelo v občini nekaj oseb, ki niso imeli plemiški status in bili zavezanci za plačevanje davka, zato so bili popisani.Med njimi so popisali 2 tkalca(textor), 2 čevljarja (cothurnarius), 1 svinjskega pastirja (subculus), 1 kravjega pastirja (armentarius), 1 odpuščenega vojaka (miles exauctoratus), 1 pekarico (pistrix) in 1 žganjekuha (ustor cremati).V popisu so navedli velikost njiv in travnikov ter zabeležili število njihovih živali.Zabeležili so tudi letni dobiček posameznih obrtnikov in trgovcev.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Nemesládony
Drugo poimenovanje kraja
Ládony
Mere - opis
A szélesség kinyitott állapotban értendő.
Obseg
5 pagina
Kraj izvora/nastanka
Sopron
Strokovni opis
Nemesládony a 15. század folyamán nemesi (kuriális) községgé vált. Az egytelkes nemesek ugyanis – a Mátyás király által bevezetett új adórendszer („füstpénz”) hatására – elbocsátották jobbágyaikat, és földjeiket adómentes nemesi földeknek nyilvánították. 1597-ben Sopron vármegye területén 38 ilyen jobbágytalan nemesi községet tartottak nyilván. A falu lakói nemesemberek voltak, így mentesültek az állami adófizetés alól. Ugyanakkor néhány nem nemesi jogállású személy is élt a községben, akik állami adófizetésre kötelezettek voltak, így összeírták őket. Jelen összeírás tehát nem tartalmazza Nemeskér összes családfőjét, hanem csak azokat, akik állami adófizetéssel tartoztak, összesen 18 főt. Köztük 2 takácsot (textor), 2 csizmadiát (cothurnarius), 1 disznópásztort/kanászt (subulcus), 1 gulyást (armentarius), 1 elbocsátott katonát (miles exauctoratus), 1 sütőnőt (pistrix) és 1 szeszfőző (ustor cremati) zsidót. Feltüntették az egyes személyek birtokában lévő szántóföldek és rétek nagyságát is, valamint összeírták állataik (ökör, ló, tehén, sertés, méh) számát. Feljegyezték az egyes iparosok, kereskedők éves hasznát is. A táblázatos rész után rövid feljegyzés következik a községről.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL) IV.A.14.a. Sopron vármegye adószedőjének iratai.
Literatura
Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 205.
Mollay Károly: Sopron vármegye vázlatos története. In: Csatkai Endre (és mások): Sopron és környéke műemlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1956. 61.
Ime datoteke
SM_085_B_0006.jpg; SM_085_B_0007.jpg; SM_085_B_0008.jpg; SM_085_B_0009.jpg; SM_085_B_0010.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott. Jogtulajdonos: Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL)
Datum dokumentacije
2019-01-26
Dokumentalist
dr. Kelemen István

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content