Arhivsko gradivo


Cesta in hiša v okolici Hotize

fotografija

neznan avtor

1935

foto papir

Hotiza se v virih prvič omenja leta 1389 kot Hotiza. Leta 1524 se kraj omenja kot Hothyza. Do leta 1644 je vas spadala pod posest družine Bánffy. Po smrti le-teh je vas prešla v posest družine Nádasdy, ki so jo skupaj z drugimi posestvi prodali leta 1690 družini Eszterházy. Med vojno 1848–1849 je vas utrpela veliko škode. Da bi preprečili prehod Jelačićeve vojske, so Madžari 13. decembra 1848 potopili hotiški brod.
Leta 1869 je vas štela 458 prebivalcev, največ prebivalcev pa so prešteli leta 1948, ko jih je v Hotizi živelo 1052. Madžarsko ime za kraj ob koncu 19. st. je bilo Murarév, kar pomeni brod čez reko Muro. Na fotografiji je domačija iz okolice Hotize.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Hotiza
Drugo poimenovanje kraja
Murarév, Hotticza
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Hotiza
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor Arhivski fond: SI_PAM/1702 Zbirka albumov fotografij in razglednic, TE 20, ovoj: 2-14, F-4/97 SI_PAM/1702/005/002/001_00032
Ime datoteke
PAM_049_B_0001
Ločljivost
1200 x 1200 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-16
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content